Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nyborg skole
Benjaminsveien 2
7020 TRONDHEIM
Org.nr 975278948
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Nyborg skole 20,2 20,4 20,3 21,6 20,4
Trondheim kommune 1 784,6 1 820,1 1 851,6 1 919,3 1 956,8
Trøndelag fylke 5 262,2 5 284,3
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Nyborg skole 15,6 15,1 14,2 13,5 13,5
Trondheim kommune 13,3 13,2 13,0 12,6 12,5
Trøndelag fylke 11,5 11,5
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nyborg skole 1 2 1 2 2
Trondheim kommune 229 252 281 301 275
Trøndelag fylke 860 848
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nyborg skole 308,6 138,0 189,3 132,7 128,6
Trondheim kommune 91,1 84,0 75,9 72,1 80,1
Trøndelag fylke 63,3 64,4
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nyborg skole 4,6 10,2 6,9 9,5 9,9
Trondheim kommune 12,8 13,8 15,2 15,7 14,1
Trøndelag fylke 16,3 16,0
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nyborg skole 15,5 15,3 14,3 13,7 13,7
Trondheim kommune 14,9 14,8 14,1 13,5 13,5
Trøndelag fylke 12,3 12,4
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nyborg skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Trondheim kommune 14,5 14,6 15,4 15,3 14,9
Trøndelag fylke 14,0 14,0
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nyborg skole 21,5 21,4 19,6 16,6 16,2
Trondheim kommune 18,1 18,3 18,3 17,2 16,9
Trøndelag fylke 15,9 15,8
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nyborg skole 15,5 14,9
Trondheim kommune 15,0 14,6
Trøndelag fylke 14,2 13,9
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nyborg skole 18,3 18,1
Trondheim kommune 18,5 18,5
Trøndelag fylke 16,5 16,6
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nyborg skole 0,0 0,0
Trondheim kommune 19,2 18,6
Trøndelag fylke 17,9 17,5
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nyborg skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Trondheim kommune 96,5 96,6 96,2 96,8 96,8
Trøndelag fylke 96,6 97,0
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Nyborg skole 13 648 14 042 13 872 14 900 14 283
Trondheim kommune 1 116 542 1 141 104 1 172 328 1 229 137 1 258 911
Trøndelag fylke 3 368 389 3 374 619
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Nyborg skole 48 49 52 55 55
Trondheim kommune 54 54 55 57 57
Trøndelag fylke 62 62
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no