Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nybergsund skole (UTGÅTT)
Knettvegen 7
2422 NYBERGSUND
Org.nr 975273377
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Trysil kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Trysil kommune 76,6 79,6 84,4 89,3 80,8
Hedmark fylke 2 136,8 2 174,9 2 180,2 2 218,9 2 190,8
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Trysil kommune 10,2 9,2 8,6 8,1 9,6
Hedmark fylke 11,6 11,3 11,2 11,0 11,2
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Trysil kommune 15 15 21 17 24
Hedmark fylke 337 336 359 356 376
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Trysil kommune 45,8 44,4 30,7 37,6 28,8
Hedmark fylke 65,4 65,3 60,6 60,7 57,8
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Trysil kommune 19,6 18,5 25,1 19,5 29,7
Hedmark fylke 15,8 15,4 16,5 16,0 17,2
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Trysil kommune 11,5 10,6 11,0 10,3 10,6
Hedmark fylke 12,5 12,3 12,3 11,9 12,0
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Trysil kommune 11,5 9,6 8,0 7,5 11,3
Hedmark fylke 14,1 13,5 13,3 13,5 14,0
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Trysil kommune 14,3 13,5 13,6 11,8 16,0
Hedmark fylke 15,7 15,5 15,5 15,3 15,7
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Trysil kommune 17,2
Hedmark fylke 14,3
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Trysil kommune 15,2
Hedmark fylke 15,6
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Trysil kommune 15,9
Hedmark fylke 17,9
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Trysil kommune 96,1 91,6 96,3 96,4 95,6
Hedmark fylke 97,4 97,2 96,6 96,8 96,9
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Trysil kommune 47 589 50 763 52 913 57 197 51 125
Hedmark fylke 1 346 983 1 373 070 1 382 325 1 401 675 1 385 118
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Trysil kommune 69 78 82 87 74
Hedmark fylke 61 63 64 65 64
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no