Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ny Krohnborg skole
Rogagaten 9
5055 BERGEN
Org.nr 974737906
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,5 36,8 40,4 33,2 36,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 12,5 11,5 13,6 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 2 5 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,0 86,3 162,4 79,0 184,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 12,3 6,2 15,1 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 14,3 12,9 14,9 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,1 11,8 11,1 14,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 16,1 13,2 16,5 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,5 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 201 22 280 25 259 20 775 23 813
Undervisningstimer totalt per elev 65 57 62 52 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no