Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Notodden ungdomsskole
Fridtjof Nansens gate 43
3679 NOTODDEN
Org.nr 975292797
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,1 29,5 28,6 31,8 31,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,8 10,8 10,4 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 3 5 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,0 88,3 50,6 66,4 49,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 11,3 17,9 13,4 18,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1 15,7 14,3 13,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 19,5 18,0 16,3 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,2 99,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 115 16 446 15 797 17 762 17 924
Undervisningstimer totalt per elev 54 56 61 63 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no