Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Notodden kommune
Kommunenr 0807
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 147,1 137,8 148,6 154,5 155,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,7 11,1 10,3 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 25 25 26 26 28
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,6 57,7 57,6 55,9 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 18,2 17,4 16,6 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6 12,5 12,0 11,0 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 14,3 13,3 12,7 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 15,8 15,3 14,3 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 98,7 98,7 99,2 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 95 007 87 882 94 973 98 932 100 558
Undervisningstimer totalt per elev 66 61 64 69 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no