Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Notodden kommune
Kommunenr 3808
Alle grunnskoler med adresse i Notodden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 137,8 148,6 154,5 155,6 150,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,1 10,3 9,9 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 25 26 26 28 32
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,7 57,6 55,9 50,0 44,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2 17,4 16,6 17,8 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 12,0 11,0 10,2 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,3 12,7 12,5 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 15,3 14,3 12,7 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,1 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,7 98,7 99,2 99,4 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 87 882 94 973 98 932 100 558 97 935
Undervisningstimer totalt per elev 61 64 69 72 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no