Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norwegian Community School - Den norske skolen i Kenya (privat)
Langata Road
00502 Karen, Nairobi
Org.nr U90099008
Privatskole
Grunnskole
Skoleeier: Den Norske Skolen i Kenya (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,7 4,9 3,5 4,1 4,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 4,0 5,5 7,3 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 4,1 5,5 7,5 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,3 4,1 5,5 7,6 5,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 613 3 519 2 409 2 746 3 116
Undervisningstimer totalt per elev 100 185 134 102 130
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no