Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 115,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 73 146
Undervisningstimer totalt per elev 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no