Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Norske skoler i utlandet Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 115,6 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,3 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,0 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,5 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 73 146 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev 96 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no