Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 7 309,5
Aust-Agder fylke (utgått) 1 432,0
Buskerud fylke (utgått) 3 160,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 165,5
Hedmark fylke (utgått) 2 197,7
Hordaland fylke (utgått) 6 054,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3 332,6
Nordland fylke 3 204,3
Norske skoler i utlandet 115,6
Oppland fylke (utgått) 2 152,9
Oslo fylke 6 027,0
Rogaland fylke 5 977,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 588,7
Svalbard 23,7
Telemark fylke (utgått) 2 005,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 2 157,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 5 284,3
Vest-Agder fylke (utgått) 2 299,9
Vestfold fylke (utgått) 2 731,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3 320,5
Antall elever per årsverk til undervisning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 12,8
Aust-Agder fylke (utgått) 11,8
Buskerud fylke (utgått) 12,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,0
Hedmark fylke (utgått) 11,0
Hordaland fylke (utgått) 11,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 10,8
Nordland fylke 9,6
Norske skoler i utlandet 7,4
Oppland fylke (utgått) 10,8
Oslo fylke 12,6
Rogaland fylke 11,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 9,6
Svalbard 10,3
Telemark fylke (utgått) 11,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 9,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 11,5
Vest-Agder fylke (utgått) 11,9
Vestfold fylke (utgått) 12,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 1 010
Aust-Agder fylke (utgått) 310
Buskerud fylke (utgått) 544
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 143
Hedmark fylke (utgått) 373
Hordaland fylke (utgått) 934
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 602
Nordland fylke 582
Norske skoler i utlandet 8
Oppland fylke (utgått) 347
Oslo fylke 980
Rogaland fylke 989
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 227
Svalbard 3
Telemark fylke (utgått) 306
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 287
Trøndelag - Trööndelage fylke 848
Vest-Agder fylke (utgått) 415
Vestfold fylke (utgått) 518
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 599
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 83,0
Aust-Agder fylke (utgått) 48,4
Buskerud fylke (utgått) 62,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 57,8
Hedmark fylke (utgått) 57,6
Hordaland fylke (utgått) 68,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 53,9
Nordland fylke 47,2
Norske skoler i utlandet 101,3
Oppland fylke (utgått) 59,4
Oslo fylke 70,3
Rogaland fylke 64,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 59,9
Svalbard 65,6
Telemark fylke (utgått) 64,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 65,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 64,4
Vest-Agder fylke (utgått) 58,4
Vestfold fylke (utgått) 57,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 58,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 13,8
Aust-Agder fylke (utgått) 21,7
Buskerud fylke (utgått) 17,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 12,3
Hedmark fylke (utgått) 17,0
Hordaland fylke (utgått) 15,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 18,1
Nordland fylke 18,2
Norske skoler i utlandet 6,5
Oppland fylke (utgått) 16,1
Oslo fylke 16,3
Rogaland fylke 16,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 14,3
Svalbard 14,2
Telemark fylke (utgått) 15,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 13,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,0
Vest-Agder fylke (utgått) 18,1
Vestfold fylke (utgått) 19,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 13,7
Aust-Agder fylke (utgått) 12,7
Buskerud fylke (utgått) 12,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,8
Hedmark fylke (utgått) 11,9
Hordaland fylke (utgått) 12,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 11,2
Nordland fylke 10,4
Norske skoler i utlandet 9,1
Oppland fylke (utgått) 11,6
Oslo fylke 13,9
Rogaland fylke 12,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,1
Svalbard 12,2
Telemark fylke (utgått) 11,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 10,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 12,4
Vest-Agder fylke (utgått) 12,6
Vestfold fylke (utgått) 12,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 15,1
Aust-Agder fylke (utgått) 14,3
Buskerud fylke (utgått) 14,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 9,6
Hedmark fylke (utgått) 13,8
Hordaland fylke (utgått) 14,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 13,5
Nordland fylke 11,2
Norske skoler i utlandet 8,1
Oppland fylke (utgått) 13,0
Oslo fylke 15,6
Rogaland fylke 14,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,9
Svalbard 9,8
Telemark fylke (utgått) 13,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 11,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,0
Vest-Agder fylke (utgått) 14,3
Vestfold fylke (utgått) 14,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 17,1
Aust-Agder fylke (utgått) 15,8
Buskerud fylke (utgått) 16,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,2
Hedmark fylke (utgått) 15,4
Hordaland fylke (utgått) 16,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,9
Nordland fylke 13,7
Norske skoler i utlandet 11,1
Oppland fylke (utgått) 14,7
Oslo fylke 17,4
Rogaland fylke 16,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,1
Svalbard 14,7
Telemark fylke (utgått) 15,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 13,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,8
Vest-Agder fylke (utgått) 15,7
Vestfold fylke (utgått) 16,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 15,1
Aust-Agder fylke (utgått) 14,0
Buskerud fylke (utgått) 14,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,3
Hedmark fylke (utgått) 13,6
Hordaland fylke (utgått) 13,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 13,0
Nordland fylke 12,5
Norske skoler i utlandet 12,2
Oppland fylke (utgått) 12,9
Oslo fylke 15,5
Rogaland fylke 14,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,7
Svalbard 14,4
Telemark fylke (utgått) 13,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 12,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 13,9
Vest-Agder fylke (utgått) 13,7
Vestfold fylke (utgått) 14,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 17,9
Aust-Agder fylke (utgått) 16,4
Buskerud fylke (utgått) 16,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,9
Hedmark fylke (utgått) 15,6
Hordaland fylke (utgått) 16,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,9
Nordland fylke 14,1
Norske skoler i utlandet 10,0
Oppland fylke (utgått) 15,2
Oslo fylke 18,4
Rogaland fylke 16,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,9
Svalbard 19,2
Telemark fylke (utgått) 16,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 13,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,6
Vest-Agder fylke (utgått) 16,4
Vestfold fylke (utgått) 17,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 19,1
Aust-Agder fylke (utgått) 17,5
Buskerud fylke (utgått) 18,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,6
Hedmark fylke (utgått) 17,6
Hordaland fylke (utgått) 18,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 17,4
Nordland fylke 14,7
Norske skoler i utlandet 11,5
Oppland fylke (utgått) 16,6
Oslo fylke 19,6
Rogaland fylke 18,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 15,0
Svalbard 11,7
Telemark fylke (utgått) 17,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 15,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 17,5
Vest-Agder fylke (utgått) 18,0
Vestfold fylke (utgått) 19,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 93,2
Aust-Agder fylke (utgått) 97,7
Buskerud fylke (utgått) 95,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 92,3
Hedmark fylke (utgått) 98,0
Hordaland fylke (utgått) 98,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 94,8
Nordland fylke 94,2
Norske skoler i utlandet 98,8
Oppland fylke (utgått) 96,9
Oslo fylke 94,0
Rogaland fylke 94,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 95,5
Svalbard 100,0
Telemark fylke (utgått) 97,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 93,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 97,0
Vest-Agder fylke (utgått) 97,4
Vestfold fylke (utgått) 97,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 97,6
Lærertimer som gis til undervisning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4 653 538
Aust-Agder fylke (utgått) 904 683
Buskerud fylke (utgått) 2 023 547
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 731 431
Hedmark fylke (utgått) 1 396 091
Hordaland fylke (utgått) 3 860 822
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 2 148 389
Nordland fylke 2 043 816
Norske skoler i utlandet 73 146
Oppland fylke (utgått) 1 360 776
Oslo fylke 3 904 578
Rogaland fylke 3 820 569
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 013 398
Svalbard 15 206
Telemark fylke (utgått) 1 282 123
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 356 029
Trøndelag - Trööndelage fylke 3 374 619
Vest-Agder fylke (utgått) 1 458 344
Vestfold fylke (utgått) 1 754 805
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 2 116 561
Undervisningstimer totalt per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 56
Aust-Agder fylke (utgått) 60
Buskerud fylke (utgått) 59
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 88
Hedmark fylke (utgått) 65
Hordaland fylke (utgått) 61
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 66
Nordland fylke 74
Norske skoler i utlandet 96
Oppland fylke (utgått) 66
Oslo fylke 57
Rogaland fylke 60
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 74
Svalbard 69
Telemark fylke (utgått) 65
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 72
Trøndelag - Trööndelage fylke 62
Vest-Agder fylke (utgått) 60
Vestfold fylke (utgått) 59
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no