Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 106,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 67 155
Undervisningstimer totalt per elev 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no