Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 98,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 62 060
Undervisningstimer totalt per elev 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no