Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 106,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 66 609
Undervisningstimer totalt per elev 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no