Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 121,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4
Lærertimer som gis til undervisning 78 399
Undervisningstimer totalt per elev 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no