Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Norske skoler i utlandet 121,2 106,8 98,9 106,0 115,6
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Norske skoler i utlandet 8,0 8,1 8,5 7,8 7,4
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Norske skoler i utlandet 11 10 8 6 8
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Norske skoler i utlandet 81,0 80,1 93,5 115,8 101,3
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Norske skoler i utlandet 9,1 9,1 8,1 6,0 6,5
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Norske skoler i utlandet 10,5 10,4 10,3 9,8 9,1
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Norske skoler i utlandet 8,8 9,5 10,1 8,3 8,1
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Norske skoler i utlandet 12,0 12,5 13,7 12,4 11,1
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Norske skoler i utlandet 10,8 12,2
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Norske skoler i utlandet 16,5 10,0
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Norske skoler i utlandet 11,2 11,5
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Norske skoler i utlandet 98,4 96,7 98,2 98,1 98,8
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Norske skoler i utlandet 78 399 66 609 62 060 67 155 73 146
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Norske skoler i utlandet 88 85 83 91 96
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no