Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 304,4 304,9 305,1 311,8 341,9
Aust-Agder fylke (utgått) 69,1 79,2 87,3 98,0 96,0
Buskerud fylke (utgått) 78,0 86,3 98,4 109,9 120,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,2 17,2 19,0 24,2 23,7
Hedmark fylke (utgått) 108,8 99,5 102,0 107,4 113,8
Hordaland fylke (utgått) 303,9 319,1 321,6 328,2 347,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 123,6 131,4 158,4 171,3 166,2
Nordland fylke 96,1 100,9 104,0 120,2 126,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 87,8 90,8 102,8
Norske skoler i utlandet 121,2 106,8 98,9 106,0 115,6
Oppland fylke (utgått) 79,2 82,2 88,1 82,4 81,4
Oslo fylke 310,2 322,8 326,1 359,8 369,3
Rogaland fylke 313,4 319,0 348,5 382,3 384,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,0 11,6 11,9 13,5 17,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 128,4 135,2 140,1
Telemark fylke (utgått) 99,2 106,5 117,6 124,0 129,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 115,1 129,9 132,0 136,6 150,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 271,4 278,2
Vest-Agder fylke (utgått) 128,8 132,5 148,0 137,3 156,6
Vestfold fylke (utgått) 165,8 184,5 183,1 185,8 190,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 126,0 133,5 144,3 152,6 174,2
Antall elever per årsverk til undervisning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 10,1 9,9 10,2 10,7 10,3
Aust-Agder fylke (utgått) 10,0 9,9 9,8 9,0 9,8
Buskerud fylke (utgått) 7,9 7,7 7,8 7,6 7,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 6,9 8,1 7,5 7,2 8,0
Hedmark fylke (utgått) 7,1 8,2 8,3 8,7 8,8
Hordaland fylke (utgått) 9,6 9,7 9,8 9,7 9,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 7,7 8,1 7,2 7,2 7,2
Nordland fylke 7,4 7,8 7,7 7,6 7,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,8 6,6 6,4
Norske skoler i utlandet 8,0 8,1 8,5 7,8 7,4
Oppland fylke (utgått) 6,2 6,2 7,2 7,8 8,0
Oslo fylke 11,6 11,2 11,3 11,1 11,2
Rogaland fylke 9,3 9,1 8,8 8,7 9,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 7,7 6,7 6,6 8,7 7,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 10,5 10,1 10,1
Telemark fylke (utgått) 8,4 8,7 8,5 8,9 8,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 6,5 6,3 6,3 6,6 6,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,5 8,8
Vest-Agder fylke (utgått) 9,2 9,3 8,6 7,9 8,4
Vestfold fylke (utgått) 8,8 8,7 9,0 8,7 8,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 9,8 9,1 9,0 8,9 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 32 32 30 34 27
Aust-Agder fylke (utgått) 19 25 19 21 22
Buskerud fylke (utgått) 8 9 9 11 17
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4 3 4 4 6
Hedmark fylke (utgått) 29 30 29 31 32
Hordaland fylke (utgått) 50 53 59 62 69
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 22 29 33 33 36
Nordland fylke 19 25 24 32 33
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 13 13 17
Norske skoler i utlandet 11 10 8 6 8
Oppland fylke (utgått) 18 21 23 22 16
Oslo fylke 17 20 16 26 31
Rogaland fylke 46 56 58 69 74
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 2 2 2 3 5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 23 24 21
Telemark fylke (utgått) 16 22 18 20 25
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 21 17 14 17 20
Trøndelag - Trööndelage fylke 40 45
Vest-Agder fylke (utgått) 20 21 23 27 27
Vestfold fylke (utgått) 29 31 40 34 37
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 9 12 14 14 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 80,7 84,8 92,2 86,3 118,1
Aust-Agder fylke (utgått) 33,7 29,2 39,9 37,7 37,4
Buskerud fylke (utgått) 72,2 66,1 80,1 71,9 48,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 36,7 39,6 32,1 36,9 28,8
Hedmark fylke (utgått) 23,6 24,0 26,2 27,4 28,2
Hordaland fylke (utgått) 51,1 51,6 48,3 47,4 43,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 40,4 35,0 32,7 35,0 31,4
Nordland fylke 34,6 28,9 31,0 27,0 27,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 45,0 42,7 35,9
Norske skoler i utlandet 81,0 80,1 93,5 115,8 101,3
Oppland fylke (utgått) 24,9 22,7 25,6 26,6 36,6
Oslo fylke 183,7 161,3 212,6 140,2 119,6
Rogaland fylke 54,4 45,4 47,2 43,7 46,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 47,1 36,2 42,5 37,9 26,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 54,7 51,5 62,0
Telemark fylke (utgått) 47,9 38,8 51,2 50,9 43,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 33,5 45,7 54,3 50,6 47,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 53,7 50,7
Vest-Agder fylke (utgått) 51,7 50,4 48,0 35,3 42,9
Vestfold fylke (utgått) 45,0 46,2 37,0 42,6 40,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 114,9 95,6 82,7 83,8 90,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 10,6 10,5 9,8 11,0 7,8
Aust-Agder fylke (utgått) 27,6 31,2 22,0 21,2 23,1
Buskerud fylke (utgått) 10,1 10,7 8,8 9,7 13,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 16,7 18,2 21,0 17,8 25,4
Hedmark fylke (utgått) 26,7 30,2 28,8 29,1 28,3
Hordaland fylke (utgått) 16,5 16,5 18,2 18,9 19,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 17,9 21,8 20,8 19,3 21,6
Nordland fylke 20,3 25,0 23,0 26,6 26,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,3 14,6 16,7
Norske skoler i utlandet 9,1 9,1 8,1 6,0 6,5
Oppland fylke (utgått) 23,3 25,9 26,1 26,7 20,1
Oslo fylke 5,5 6,2 4,8 7,1 8,4
Rogaland fylke 14,7 17,4 16,5 18,0 19,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 15,6 17,9 15,1 22,4 25,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,8 18,0 15,0
Telemark fylke (utgått) 16,4 20,6 15,3 16,1 19,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 18,2 13,0 10,9 12,1 13,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,6 16,1
Vest-Agder fylke (utgått) 15,3 16,0 15,6 19,8 17,5
Vestfold fylke (utgått) 17,6 16,9 21,9 18,3 19,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 7,4 8,8 9,6 9,4 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 12,9 12,2 12,9 12,7 12,1
Aust-Agder fylke (utgått) 11,9 11,1 10,2 10,7 12,0
Buskerud fylke (utgått) 9,9 9,4 9,5 9,1 9,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,4 10,2 10,6 8,6 10,2
Hedmark fylke (utgått) 9,9 10,6 10,4 10,3 10,1
Hordaland fylke (utgått) 10,7 10,7 10,7 10,4 10,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 8,7 9,6 8,4 8,4 8,7
Nordland fylke 9,0 9,4 9,5 8,8 9,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 7,9 8,9 7,6
Norske skoler i utlandet 10,5 10,4 10,3 9,8 9,1
Oppland fylke (utgått) 7,8 8,0 8,9 9,3 9,2
Oslo fylke 13,4 13,9 13,1 12,8 13,0
Rogaland fylke 11,1 11,6 10,3 10,4 12,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 8,8 9,0 8,1 10,0 9,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 13,0 13,2 12,3
Telemark fylke (utgått) 10,0 10,8 9,9 10,5 10,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 7,8 7,5 7,5 8,0 8,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 10,1 10,6
Vest-Agder fylke (utgått) 10,4 10,8 10,1 8,9 9,1
Vestfold fylke (utgått) 10,8 10,2 10,2 9,7 9,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 13,1 12,6 12,5 12,3 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 12,8 13,3 13,0 14,8 14,6
Aust-Agder fylke (utgått) 12,3 12,5 14,0 11,3 12,4
Buskerud fylke (utgått) 9,0 9,2 9,5 9,8 8,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,1 8,5 7,5 7,6 7,8
Hedmark fylke (utgått) 6,2 8,7 10,5 11,7 11,4
Hordaland fylke (utgått) 12,5 12,7 13,2 13,7 12,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 8,4 8,7 8,3 8,2 7,7
Nordland fylke 6,0 7,2 6,3 9,1 9,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 7,8 6,2 7,1
Norske skoler i utlandet 8,8 9,5 10,1 8,3 8,1
Oppland fylke (utgått) 6,1 5,5 9,0 11,5 11,9
Oslo fylke 16,9 14,8 16,5 16,0 16,0
Rogaland fylke 11,2 10,9 10,9 10,9 12,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 0,0 1,7 1,6 0,9 0,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 13,5 11,6 12,4
Telemark fylke (utgått) 10,5 9,7 11,6 11,1 10,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 8,2 7,6 7,6 7,8 8,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 10,6 10,6
Vest-Agder fylke (utgått) 10,9 10,9 9,6 9,3 11,2
Vestfold fylke (utgått) 9,8 11,3 12,1 12,1 12,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 10,5 8,9 9,1 9,4 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 15,0 14,5 14,9 15,4 15,0
Aust-Agder fylke (utgått) 14,7 16,9 16,9 15,0 16,4
Buskerud fylke (utgått) 11,2 10,9 11,7 11,5 11,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,0 13,2 13,0 12,3 13,0
Hedmark fylke (utgått) 13,9 14,5 14,6 14,5 13,8
Hordaland fylke (utgått) 15,1 15,0 15,6 15,5 14,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 10,7 12,4 10,9 10,9 11,0
Nordland fylke 11,0 11,7 11,4 10,7 11,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 10,7 10,6 10,5
Norske skoler i utlandet 12,0 12,5 13,7 12,4 11,1
Oppland fylke (utgått) 10,0 10,9 11,8 12,1 12,1
Oslo fylke 18,4 17,7 17,1 16,9 17,2
Rogaland fylke 13,3 13,7 12,7 12,8 15,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,0 9,5 8,5 11,3 8,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 15,4 15,4 15,1
Telemark fylke (utgått) 12,1 13,0 12,6 12,8 13,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 10,6 10,5 10,6 10,5 11,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 13,3 13,8
Vest-Agder fylke (utgått) 13,3 13,9 12,3 11,8 12,3
Vestfold fylke (utgått) 14,2 14,1 14,2 14,4 15,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 14,7 13,8 14,5 14,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 14,4 12,9
Aust-Agder fylke (utgått) 13,4 16,7
Buskerud fylke (utgått) 11,2 12,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 18,1 15,6
Hedmark fylke (utgått) 13,4 15,0
Hordaland fylke (utgått) 12,9 13,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 11,7 11,2
Nordland fylke 10,6 11,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 10,8 12,2
Oppland fylke (utgått) 11,4 11,4
Oslo fylke 16,1 15,7
Rogaland fylke 12,6 14,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 14,9 13,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 12,4 13,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 12,3 11,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 12,3 13,3
Vest-Agder fylke (utgått) 9,6 10,7
Vestfold fylke (utgått) 13,0 13,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 15,1 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 14,1 14,7
Aust-Agder fylke (utgått) 16,0 16,3
Buskerud fylke (utgått) 10,4 11,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 7,8 15,1
Hedmark fylke (utgått) 13,9 12,5
Hordaland fylke (utgått) 13,6 13,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 10,0 10,9
Nordland fylke 10,3 11,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 16,5 10,0
Oppland fylke (utgått) 11,3 11,1
Oslo fylke 15,0 15,9
Rogaland fylke 12,0 15,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 9,9 9,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 12,9 12,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 8,8 9,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 13,5 14,2
Vest-Agder fylke (utgått) 13,3 11,5
Vestfold fylke (utgått) 12,5 13,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 15,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 17,2 17,0
Aust-Agder fylke (utgått) 15,6 16,3
Buskerud fylke (utgått) 13,0 10,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 9,3
Hedmark fylke (utgått) 16,4 13,9
Hordaland fylke (utgått) 19,0 16,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 11,0 10,7
Nordland fylke 11,6 13,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet 11,2 11,5
Oppland fylke (utgått) 14,1 14,2
Oslo fylke 19,0 19,1
Rogaland fylke 13,3 15,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1,3 0,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 13,4 14,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 10,5 12,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,3 13,9
Vest-Agder fylke (utgått) 13,0 15,1
Vestfold fylke (utgått) 17,1 17,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 12,9 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 89,5 88,1 88,8 89,7 87,9
Aust-Agder fylke (utgått) 85,4 89,2 96,4 87,3 95,3
Buskerud fylke (utgått) 90,0 90,9 93,5 90,2 89,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 86,1 85,7 84,8 78,2 76,3
Hedmark fylke (utgått) 87,7 86,6 87,4 91,3 89,6
Hordaland fylke (utgått) 92,7 94,6 93,9 94,3 95,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 90,3 80,3 86,0 84,8 87,1
Nordland fylke 84,0 84,7 80,3 83,2 84,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 94,0 95,6 89,5
Norske skoler i utlandet 98,4 96,7 98,2 98,1 98,8
Oppland fylke (utgått) 76,2 91,8 88,8 88,6 88,1
Oslo fylke 90,8 89,2 88,0 90,5 91,2
Rogaland fylke 89,1 88,6 88,6 87,4 84,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 83,1 73,6 73,4 77,9 71,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 93,7 93,0 94,3
Telemark fylke (utgått) 85,3 90,4 89,0 90,0 90,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 90,3 82,2 81,1 80,3 83,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 93,6 93,0
Vest-Agder fylke (utgått) 93,2 93,7 94,4 95,5 94,6
Vestfold fylke (utgått) 87,8 85,1 86,9 91,2 91,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 79,0 81,4 85,5 86,1 86,1
Lærertimer som gis til undervisning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 180 292 189 363 189 898 194 353 214 548
Aust-Agder fylke (utgått) 45 238 53 312 56 775 60 911 58 796
Buskerud fylke (utgått) 50 395 55 688 62 701 70 990 79 043
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 13 375 10 757 11 870 16 162 15 454
Hedmark fylke (utgått) 68 717 62 896 65 530 69 761 76 360
Hordaland fylke (utgått) 186 348 197 939 204 028 213 083 224 625
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 87 301 91 426 107 355 115 401 111 298
Nordland fylke 65 677 68 282 69 811 81 879 84 714
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 59 081 60 641 69 029
Norske skoler i utlandet 78 399 66 609 62 060 67 155 73 146
Oppland fylke (utgått) 53 369 55 883 58 391 53 666 53 564
Oslo fylke 189 062 200 615 202 798 224 681 230 569
Rogaland fylke 196 387 194 217 223 686 251 613 244 112
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 7 364 8 662 9 274 10 205 12 766
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 84 123 87 458 90 894
Telemark fylke (utgått) 66 674 69 626 76 478 81 679 85 092
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 75 749 87 294 88 578 89 503 96 859
Trøndelag - Trööndelage fylke 178 310 181 729
Vest-Agder fylke (utgått) 79 143 81 737 92 162 85 881 99 815
Vestfold fylke (utgått) 106 797 117 062 116 773 116 778 117 610
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 76 430 86 321 89 486 94 583 108 614
Undervisningstimer totalt per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 69 70 69 66 68
Aust-Agder fylke (utgått) 70 74 74 78 71
Buskerud fylke (utgått) 88 91 90 92 96
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 103 87 93 102 89
Hedmark fylke (utgått) 100 87 85 81 84
Hordaland fylke (utgått) 73 73 72 73 75
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 98 91 100 100 99
Nordland fylke 97 94 94 95 95
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 105 107 112
Norske skoler i utlandet 88 85 83 91 96
Oppland fylke (utgått) 116 116 99 92 89
Oslo fylke 60 62 61 63 62
Rogaland fylke 78 77 82 84 72
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 101 115 122 90 106
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 67 70 70
Telemark fylke (utgått) 85 82 83 80 80
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 108 113 113 107 104
Trøndelag - Trööndelage fylke 84 80
Vest-Agder fylke (utgått) 78 76 83 90 85
Vestfold fylke (utgått) 81 82 79 81 78
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 71 77 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no