Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 121,2 106,8 98,9 106,0 115,6
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 8,1 8,5 7,8 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 10 8 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,0 80,1 93,5 115,8 101,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 9,1 8,1 6,0 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 10,4 10,3 9,8 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 9,5 10,1 8,3 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,0 12,5 13,7 12,4 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 96,7 98,2 98,1 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 78 399 66 609 62 060 67 155 73 146
Undervisningstimer totalt per elev 88 85 83 91 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no