Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1 6 967,7
Aust-Agder fylke (utgått) 1 254,8 1 286,5 1 311,5 1 317,5 1 336,0
Buskerud fylke (utgått) 2 870,8 2 890,7 2 936,8 2 988,3 3 040,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 1 171,3 1 181,7 1 168,7 1 155,2 1 141,8
Hedmark fylke (utgått) 2 066,1 2 080,7 2 116,9 2 083,4 2 083,9
Hordaland fylke (utgått) 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1 5 707,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8 3 166,4
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 650,6 1 674,0 1 690,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 2 086,7 2 097,8 2 095,7 2 079,9 2 071,4
Oslo fylke 4 945,3 4 974,5 5 150,9 5 389,7 5 657,7
Rogaland fylke 5 263,9 5 352,4 5 399,7 5 511,9 5 592,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 1 523,9 1 551,8 1 568,6 1 562,8 1 571,2
Svalbard 26,4 23,4 24,9 24,7 23,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3 145,2 3 228,4 3 264,5
Telemark fylke (utgått) 1 846,7 1 864,4 1 877,4 1 886,5 1 875,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 959,7 1 954,8 1 961,2 1 999,1 2 006,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 4 990,8 5 006,2
Vest-Agder fylke (utgått) 1 972,9 2 005,9 2 036,4 2 134,9 2 143,3
Vestfold fylke (utgått) 2 487,0 2 519,9 2 502,6 2 522,2 2 541,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3 014,9 3 035,1 3 042,2 3 084,6 3 146,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 14,0 13,9 13,7 13,4 12,9
Aust-Agder fylke (utgått) 12,5 12,4 12,1 12,2 12,0
Buskerud fylke (utgått) 12,8 12,8 12,8 12,5 12,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,4 8,3 8,3 8,1 8,1
Hedmark fylke (utgått) 11,6 11,3 11,1 11,3 11,1
Hordaland fylke (utgått) 12,5 12,5 12,3 12,2 11,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,7 11,4 11,3 11,0
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 11,3 11,3 11,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 11,3 11,3 11,1 11,1 10,9
Oslo fylke 13,9 14,1 13,8 13,3 12,7
Rogaland fylke 12,6 12,6 12,5 12,3 12,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,2 10,1 9,9 9,8 9,6
Svalbard 9,5 10,9 11,0 10,8 10,3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 12,5 12,3 12,3
Telemark fylke (utgått) 11,7 11,5 11,4 11,3 11,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 10,5 10,6 10,5 10,1 10,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 11,7 11,7
Vest-Agder fylke (utgått) 13,0 13,0 12,9 12,3 12,1
Vestfold fylke (utgått) 12,6 12,5 12,5 12,5 12,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 12,6 12,5 12,5 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 841 835 877 930 983
Aust-Agder fylke (utgått) 270 268 292 293 288
Buskerud fylke (utgått) 429 445 461 487 527
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 135 133 138 138 137
Hedmark fylke (utgått) 306 329 327 345 341
Hordaland fylke (utgått) 766 801 834 866 865
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 467 498 513 548 566
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 238 254 269
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 316 330 341 354 331
Oslo fylke 717 774 854 913 949
Rogaland fylke 826 875 928 938 916
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 180 188 205 223 223
Svalbard 4 3 6 4 3
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 434 469 498
Telemark fylke (utgått) 214 228 253 274 281
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 234 264 260 274 267
Trøndelag - Trööndelage fylke 820 803
Vest-Agder fylke (utgått) 315 332 376 383 388
Vestfold fylke (utgått) 416 445 468 488 481
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 448 457 497 536 584
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 91,9 94,1 90,9 86,5 82,0
Aust-Agder fylke (utgått) 51,2 52,2 47,9 48,5 49,2
Buskerud fylke (utgått) 76,5 74,4 72,5 68,7 63,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 65,0 65,0 62,2 60,0 59,1
Hedmark fylke (utgått) 69,2 64,0 63,8 60,5 60,4
Hordaland fylke (utgått) 78,8 75,5 72,6 70,2 70,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 68,3 63,8 61,5 57,6 55,3
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 69,4 65,4 61,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 66,4 63,3 60,3 57,5 60,5
Oslo fylke 85,3 81,0 74,8 70,8 68,7
Rogaland fylke 71,2 68,3 64,8 64,5 66,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 77,3 74,3 67,8 61,9 60,5
Svalbard 60,5 76,4 41,8 60,9 65,6
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 80,8 75,4 71,7
Telemark fylke (utgått) 89,7 84,1 75,5 69,3 66,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 78,7 69,9 70,2 66,2 67,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 63,8 65,2
Vest-Agder fylke (utgått) 71,5 68,7 60,9 60,7 59,5
Vestfold fylke (utgått) 66,8 62,7 59,9 57,8 58,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 75,5 74,2 68,5 63,6 58,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 13,6 13,2 13,4 13,7 14,1
Aust-Agder fylke (utgått) 21,5 20,9 22,3 22,3 21,6
Buskerud fylke (utgått) 15,0 15,4 15,7 16,3 17,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,5 11,3 11,8 12,0 12,0
Hedmark fylke (utgått) 14,8 15,8 15,4 16,6 16,4
Hordaland fylke (utgått) 14,0 14,6 15,0 15,5 15,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 15,4 16,4 16,6 17,7 17,9
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,4 15,2 15,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 15,1 15,7 16,3 17,0 16,0
Oslo fylke 14,5 15,6 16,6 16,9 16,8
Rogaland fylke 15,7 16,3 17,2 17,0 16,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,8 12,1 13,1 14,3 14,2
Svalbard 14,1 12,7 23,2 15,6 14,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 13,8 14,5 15,3
Telemark fylke (utgått) 11,6 12,2 13,5 14,5 15,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 11,9 13,5 13,3 13,7 13,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,4 16,0
Vest-Agder fylke (utgått) 16,0 16,5 18,5 17,9 18,1
Vestfold fylke (utgått) 16,7 17,7 18,7 19,3 18,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 14,9 15,1 16,3 17,4 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 15,2 15,2 14,6 14,3 13,8
Aust-Agder fylke (utgått) 13,5 13,4 13,1 13,1 12,7
Buskerud fylke (utgått) 14,0 14,0 13,8 13,4 13,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 9,2 9,0 8,9 8,9 8,8
Hedmark fylke (utgått) 12,5 12,4 12,0 12,1 11,9
Hordaland fylke (utgått) 13,4 13,4 13,2 13,0 12,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 12,5 12,4 12,0 11,8 11,4
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 11,9 11,9 11,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 12,1 12,0 11,9 11,9 11,7
Oslo fylke 15,8 16,1 15,5 14,8 14,0
Rogaland fylke 13,5 13,5 13,3 13,0 12,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,7 10,7 10,4 10,4 10,1
Svalbard 11,5 11,9 12,0 12,3 12,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 13,7 13,5 13,2
Telemark fylke (utgått) 12,7 12,3 12,2 12,1 11,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 11,5 11,5 11,5 11,1 10,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 12,4 12,5
Vest-Agder fylke (utgått) 14,0 14,0 13,6 13,1 12,8
Vestfold fylke (utgått) 13,7 13,5 13,3 13,2 12,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 13,5 13,4 13,2 13,0 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 15,5 15,7 15,8 15,6 15,2
Aust-Agder fylke (utgått) 14,4 14,2 13,9 14,2 14,5
Buskerud fylke (utgått) 14,3 14,5 14,8 14,8 14,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,1 9,9 10,0 9,7 9,6
Hedmark fylke (utgått) 13,9 13,5 13,6 14,1 14,0
Hordaland fylke (utgått) 14,9 14,9 15,0 14,9 14,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,0 14,0 13,9 14,1 13,8
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,0 13,8 13,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 13,4 13,5 13,2 13,1 13,0
Oslo fylke 15,7 15,9 16,1 16,0 15,6
Rogaland fylke 14,6 14,6 14,8 14,7 14,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,4 12,2 12,1 12,2 12,0
Svalbard 8,6 12,2 12,4 11,5 9,8
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 14,3 14,0 14,6
Telemark fylke (utgått) 13,4 13,7 13,7 13,5 13,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 11,9 12,2 12,0 11,7 12,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,3 14,2
Vest-Agder fylke (utgått) 14,7 14,9 15,4 14,7 14,5
Vestfold fylke (utgått) 14,3 14,4 14,9 15,0 14,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 14,5 14,7 15,1 14,9 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 18,6 18,7 18,4 17,8 17,2
Aust-Agder fylke (utgått) 16,7 16,5 15,9 16,0 15,7
Buskerud fylke (utgått) 17,3 17,6 17,5 17,1 16,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 12,1 11,8 11,6 11,3 11,2
Hedmark fylke (utgått) 15,6 15,6 15,3 15,8 15,5
Hordaland fylke (utgått) 17,0 17,1 16,9 16,5 16,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,0 15,6 15,6 15,1
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 15,8 15,7 15,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 15,3 15,2 14,9 15,1 14,8
Oslo fylke 20,5 20,7 20,1 18,8 17,4
Rogaland fylke 17,1 17,1 17,1 16,9 16,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 14,2 14,0 13,6 13,5 13,1
Svalbard 12,6 15,1 17,2 14,5 14,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,1 17,0 17,0
Telemark fylke (utgått) 16,5 16,2 16,6 16,2 15,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 14,9 15,2 15,1 14,4 14,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,1 15,9
Vest-Agder fylke (utgått) 17,4 17,4 17,3 16,3 16,0
Vestfold fylke (utgått) 17,1 17,3 17,5 17,5 17,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 17,5 17,4 17,4 17,1 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 15,9 15,2
Aust-Agder fylke (utgått) 14,8 13,9
Buskerud fylke (utgått) 15,1 14,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,5 10,2
Hedmark fylke (utgått) 14,3 13,6
Hordaland fylke (utgått) 14,7 13,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,1 13,1
Nordland fylke 12,8 12,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 13,5 13,0
Oslo fylke 17,4 15,4
Rogaland fylke 14,9 14,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,1 11,7
Svalbard 14,1 14,4
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 14,7 13,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 13,0 12,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,3 13,9
Vest-Agder fylke (utgått) 14,6 13,9
Vestfold fylke (utgått) 15,7 14,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 15,2 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 18,6 18,1
Aust-Agder fylke (utgått) 16,7 16,4
Buskerud fylke (utgått) 17,6 17,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,9 11,9
Hedmark fylke (utgått) 15,7 15,7
Hordaland fylke (utgått) 17,0 17,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 15,3 15,1
Nordland fylke 14,1 14,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 15,4 15,3
Oslo fylke 19,0 18,5
Rogaland fylke 17,4 17,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,2 12,9
Svalbard 15,6 19,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 16,4 16,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 15,0 14,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,7 16,7
Vest-Agder fylke (utgått) 16,6 16,7
Vestfold fylke (utgått) 17,9 18,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 17,3 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 19,6 19,2
Aust-Agder fylke (utgått) 17,2 17,7
Buskerud fylke (utgått) 19,1 18,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 11,6
Hedmark fylke (utgått) 18,0 17,9
Hordaland fylke (utgått) 18,7 18,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 18,0 17,7
Nordland fylke 15,1 14,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 16,9 16,7
Oslo fylke 20,7 19,6
Rogaland fylke 19,5 18,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 15,6 15,2
Svalbard 14,0 11,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Telemark fylke (utgått) 17,9 17,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 15,9 16,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,1 17,8
Vest-Agder fylke (utgått) 18,5 18,2
Vestfold fylke (utgått) 19,7 19,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 19,4 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 93,6 94,3 94,3 93,6 93,5
Aust-Agder fylke (utgått) 98,2 97,4 97,6 97,5 97,9
Buskerud fylke (utgått) 95,7 95,6 95,4 95,6 95,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 92,3 91,7 90,4 90,7 92,7
Hedmark fylke (utgått) 97,7 97,1 97,2 97,2 98,5
Hordaland fylke (utgått) 98,8 98,3 98,4 98,6 98,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 96,6 95,8 95,6 95,3 95,2
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 97,2 96,8 96,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 97,2 96,3 96,7 97,6 97,3
Oslo fylke 95,5 94,9 94,7 94,0 94,2
Rogaland fylke 95,8 95,3 95,7 94,7 95,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 96,7 96,3 95,5 95,0 95,8
Svalbard 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 96,9 97,0 96,5
Telemark fylke (utgått) 97,4 97,4 97,2 97,1 98,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 96,2 93,6 94,3 94,8 94,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 96,8 97,2
Vest-Agder fylke (utgått) 98,2 97,8 97,7 97,5 97,6
Vestfold fylke (utgått) 97,5 97,7 98,0 97,9 98,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 97,4 97,0 97,7 98,0 98,2
Lærertimer som gis til undervisning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459 4 438 990
Aust-Agder fylke (utgått) 787 783 808 347 825 782 833 200 845 887
Buskerud fylke (utgått) 1 821 360 1 835 271 1 860 764 1 899 215 1 944 504
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 736 638 744 838 739 649 729 006 715 977
Hedmark fylke (utgått) 1 304 353 1 319 429 1 336 145 1 315 357 1 319 731
Hordaland fylke (utgått) 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356 3 636 197
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803 2 037 091
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 1 036 987 1 049 873 1 070 642
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 1 315 877 1 319 285 1 316 854 1 302 024 1 307 212
Oslo fylke 3 149 544 3 176 310 3 307 270 3 478 600 3 674 009
Rogaland fylke 3 319 510 3 376 580 3 427 126 3 502 721 3 576 457
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 974 123 989 332 1 004 885 999 210 1 000 632
Svalbard 16 704 14 825 15 571 15 476 15 206
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1 990 447 2 041 909 2 076 292
Telemark fylke (utgått) 1 162 789 1 180 750 1 191 181 1 194 802 1 197 031
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 1 247 116 1 245 318 1 243 612 1 276 329 1 259 170
Trøndelag - Trööndelage fylke 3 190 079 3 192 890
Vest-Agder fylke (utgått) 1 232 683 1 251 403 1 270 081 1 345 283 1 358 529
Vestfold fylke (utgått) 1 565 189 1 589 780 1 596 378 1 609 778 1 637 195
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 1 909 804 1 928 853 1 937 932 1 972 962 2 007 947
Undervisningstimer totalt per elev
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 51 52 53 55
Aust-Agder fylke (utgått) 57 58 59 59 60
Buskerud fylke (utgått) 55 55 56 57 58
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 84 86 86 88 88
Hedmark fylke (utgått) 61 63 64 63 64
Hordaland fylke (utgått) 57 57 58 58 60
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 60 61 63 63 65
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 63 63 65
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 63 63 64 64 65
Oslo fylke 51 51 52 54 56
Rogaland fylke 56 57 57 58 59
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 70 71 72 72 74
Svalbard 74 65 65 66 69
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 57 58 58
Telemark fylke (utgått) 61 62 62 63 64
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 68 67 68 70 70
Trøndelag - Trööndelage fylke 61 61
Vest-Agder fylke (utgått) 55 55 55 58 59
Vestfold fylke (utgått) 56 57 57 57 58
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 56 57 57 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no