Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Norske skoler i utlandet 121,2 106,8 98,9 106,0 115,6
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Norske skoler i utlandet 8,0 8,1 8,5 7,8 7,4
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Norske skoler i utlandet 11 10 8 6 8
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Norske skoler i utlandet 81,0 80,1 93,5 115,8 101,3
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Norske skoler i utlandet 9,1 9,1 8,1 6,0 6,5
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Norske skoler i utlandet 10,5 10,4 10,3 9,8 9,1
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Norske skoler i utlandet 8,8 9,5 10,1 8,3 8,1
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Norske skoler i utlandet 12,0 12,5 13,7 12,4 11,1
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Norske skoler i utlandet 10,8 12,2
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Norske skoler i utlandet 16,5 10,0
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Norske skoler i utlandet 11,2 11,5
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Norske skoler i utlandet 98,4 96,7 98,2 98,1 98,8
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Norske skoler i utlandet 78 399 66 609 62 060 67 155 73 146
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Norske skoler i utlandet 88 85 83 91 96
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no