Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 117,6 115,7 121,2 106,8 98,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 8,6 8,0 8,1 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 10 11 10 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,6 94,5 81,0 80,1 93,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,1 8,3 9,1 9,1 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 11,1 10,5 10,4 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,2 9,7 8,8 9,5 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 13,0 12,0 12,5 13,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 98,8 98,4 96,7 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 76 056 74 326 78 399 66 609 62 060
Undervisningstimer totalt per elev 91 82 88 85 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no