Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat)
Forusbeen 35
4031 STAVANGER
Org.nr 913461746
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Norlights Montessoriskole Stavanger AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,2 3,3 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 20,2 8,0 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,4 12,5 10,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 69,4 61,0 98,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,9 8,0 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 9,0 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 31,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 100,0 31,6
Lærertimer som gis til undervisning 957 2 600 2 519
Undervisningstimer totalt per elev 42 104 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no