Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norlights Montessoriskole Drammen AS (privat)
Skogliveien 4
3047 DRAMMEN
Org.nr 995355825
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Norlights Montessoriskole Drammen AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,8 6,9 8,3 8,3 11,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,0 8,1 6,7 7,9 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 36,0 37,3 35,3 41,3 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,4 21,8 18,1 18,1 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 9,2 8,4 9,2 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 2,7 8,0 22,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,9 9,2 7,7 9,0 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 76,5 100,0 100,0 100,0 74,2
Lærertimer som gis til undervisning 5 750 5 100 5 756 5 756 7 756
Undervisningstimer totalt per elev 106 91 109 93 103
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no