Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norlights International School Oslo AS (privat)
Skådalsveien 33c
0781 OSLO
Org.nr 915601618
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Norlights International School Oslo AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,6 7,5 8,7 9,3 10,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 10,2 11,5 14,9 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 11,6 11,5 17,6 17,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 5,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 11,6 11,5 15,2 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,0 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 5,0 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 420 5 362 6 250 7 287 7 287
Undervisningstimer totalt per elev 83 72 64 54 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no