Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norheimsund skule
Gamle Sandvenvegen 27
5600 NORHEIMSUND
Org.nr 973953990
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvam kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,0 26,9 26,2 26,5 27,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,4 12,1 11,7 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,7 55,8 64,9 65,6 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,3 18,3 16,7 16,1 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 11,4 12,2 11,8 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 15,2 16,0 15,4 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 137 17 804 17 439 17 672 18 514
Undervisningstimer totalt per elev 68 65 61 63 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no