Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norheim skole
Moksheimstien 10
5542 KARMSUND
Org.nr 975275108
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,2 25,8 25,8 25,7 25,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,3 12,8 13,3 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 6 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,8 58,9 52,6 69,0 62,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 20,2 21,8 16,4 18,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,2 12,8 13,4 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 15,9 16,0 17,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 377 17 100 17 150 16 217 16 559
Undervisningstimer totalt per elev 54 56 58 56 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no