Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Tromsø AS (privat)
Templarheimvegen 37
9010 TROMSØ
Org.nr 915239013
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Tromsø AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,8 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,8 240,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 4,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 22,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4 22,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 754 3 323
Undervisningstimer totalt per elev 57 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no