Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Lillehammer AS (privat)
Kleivbakken 9
2618 LILLEHAMMER
Org.nr 915225284
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Lillehammer AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,2 7,8 7,2
Antall elever per årsverk til undervisning 16,5 13,0 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 360,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 3,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 24,1 18,9 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 26,6 20,7 21,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7 21,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,5 82,2 86,2
Lærertimer som gis til undervisning 2 498 4 735 4 540
Undervisningstimer totalt per elev 40 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no