Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Kongsvinger AS (privat)
Markensvegen 7
2212 KONGSVINGER
Org.nr 915254845
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Kongsvinger AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,1 4,6 7,9 8,8
Antall elever per årsverk til undervisning 18,8 18,0 12,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 160,0 104,4 150,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 8,8 11,4 7,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 32,0 30,5 18,8 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 32,0 34,3 20,0 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,0 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,2 93,1 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 113 2 337 4 932 5 083
Undervisningstimer totalt per elev 35 37 52 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no