Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Skytterdalen 6
1337 SANDVIKA
Org.nr 816691842
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Bærum kommune 99,8 100,5 101,9 108,6 111,4
Akershus fylke 297,8 304,4 304,9 305,1 311,8
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Bærum kommune 10,8 11,0 10,9 10,5 11,4
Akershus fylke 9,8 10,1 9,9 10,2 10,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bærum kommune 8 9 8 8 7
Akershus fylke 25 32 32 30 34
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bærum kommune 108,8 104,5 120,8 124,0 165,4
Akershus fylke 97,8 80,7 84,8 92,2 86,3
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bærum kommune 8,3 9,1 8,0 7,6 6,1
Akershus fylke 8,4 10,6 10,5 9,8 11,0
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bærum kommune 13,2 14,0 13,0 12,0 12,8
Akershus fylke 12,5 12,9 12,2 12,9 12,7
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bærum kommune 16,3 15,8 17,3 17,7 19,2
Akershus fylke 12,1 12,8 13,3 13,0 14,8
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bærum kommune 16,1 16,9 16,4 15,3 16,4
Akershus fylke 14,5 15,0 14,5 14,9 15,4
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bærum kommune 13,9
Akershus fylke 14,4
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bærum kommune 12,6
Akershus fylke 14,1
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bærum kommune 20,2
Akershus fylke 17,2
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bærum kommune 96,6 95,5 94,9 92,7 95,9
Akershus fylke 91,3 89,5 88,1 88,8 89,7
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Bærum kommune 59 677 61 354 63 626 67 967 69 473
Akershus fylke 175 064 180 292 189 363 189 898 194 353
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Bærum kommune 66 64 64 67 61
Akershus fylke 72 69 70 69 66
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no