Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Skytterdalen 6
1337 SANDVIKA
Org.nr 816691842
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,9 8,2 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 18,0 14,3 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 30,0 24,2 25,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 30,0 24,2 27,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 24,2 27,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 1 096 4 799 6 840
Undervisningstimer totalt per elev 37 46 43
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no