Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Skytterdalen 6
1337 SANDVIKA
Org.nr 816691842
Privatskole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 1,9 8,2
Bærum kommune 1 247,5 1 251,8 1 273,0 1 292,6 1 328,0
Akershus fylke 6 135,3 6 205,3 6 340,7 6 549,3 6 765,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 18,0 14,3
Bærum kommune 14,4 14,2 14,2 14,0 13,8
Akershus fylke 14,1 14,0 13,9 13,7 13,4
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 0 0
Bærum kommune 124 125 128 130 151
Akershus fylke 801 841 835 877 930
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 0,0 0,0
Bærum kommune 127,0 127,3 126,6 124,1 107,2
Akershus fylke 95,4 91,9 94,1 90,9 86,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 0,0 0,0
Bærum kommune 9,9 10,0 10,0 10,1 11,4
Akershus fylke 13,1 13,6 13,2 13,4 13,7
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 0,0 0,0
Bærum kommune 15,4 15,1 15,0 14,8 14,6
Akershus fylke 15,3 15,2 15,2 14,6 14,3
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 30,0 24,2
Bærum kommune 16,4 16,7 17,0 16,7 16,6
Akershus fylke 15,5 15,5 15,7 15,8 15,6
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 30,0 24,2
Bærum kommune 19,9 19,3 19,5 19,1 18,5
Akershus fylke 18,8 18,6 18,7 18,4 17,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 0,0
Bærum kommune 16,3
Akershus fylke 15,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 0,0
Bærum kommune 19,3
Akershus fylke 18,6
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 24,2
Bærum kommune 21,0
Akershus fylke 19,6
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 100,0 100,0
Bærum kommune 95,8 93,8 94,5 93,8 93,1
Akershus fylke 94,7 93,6 94,3 94,3 93,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 1 096 4 799
Bærum kommune 778 642 797 459 811 621 825 420 838 186
Akershus fylke 3 860 882 3 935 031 4 010 547 4 158 933 4 293 459
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Norges Realfagsgymnas ungdomsskole Bærum AS (privat) 37 46
Bærum kommune 50 50 50 51 52
Akershus fylke 51 51 51 52 53
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no