Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nore Neset ungdomsskule
Skeismyra 10
5217 HAGAVIK
Org.nr 813822172
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,5 27,4 28,8 33,4 37,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 14,1 14,7 12,8 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 7 5 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,6 51,8 71,2 80,5 63,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 23,8 17,7 14,2 17,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,4 18,8 19,5 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,5 23,6 24,1 22,9 22,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,9 98,8 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 676 15 714 16 284 19 608 22 306
Undervisningstimer totalt per elev 50 46 45 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no