Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nore Neset barneskule
Skeismyra 2
5217 HAGAVIK
Org.nr 975282163
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Nore Neset barneskule 21,7 23,7 22,6 24,2 26,8
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Nore Neset barneskule 17,8 16,3 17,5 16,2 15,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nore Neset barneskule 6 7 7 6 8
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nore Neset barneskule 60,5 50,9 56,4 61,2 48,5
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nore Neset barneskule 26,5 29,9 28,8 24,2 28,2
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nore Neset barneskule 17,7 16,5 17,7 16,5 15,3
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nore Neset barneskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nore Neset barneskule 22,2 18,1 18,9 18,7 17,2
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nore Neset barneskule 15,9 17,1
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nore Neset barneskule 22,9 17,3
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nore Neset barneskule 0,0 0,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nore Neset barneskule 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Nore Neset barneskule 14 458 16 329 15 560 16 422 18 125
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Nore Neset barneskule 42 45 42 46 49
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no