Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nore Neset barneskule
Skeismyra 2
5217 HAGAVIK
Org.nr 975282163
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,7 23,7 22,6 24,2 26,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 16,3 17,5 16,2 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,5 50,9 56,4 61,2 48,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,5 29,9 28,8 24,2 28,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,7 16,5 17,7 16,5 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,2 18,1 18,9 18,7 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,9 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 458 16 329 15 560 16 422 18 125
Undervisningstimer totalt per elev 42 45 42 46 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no