Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nore Neset barneskule
Skeismyra 2
5217 HAGAVIK
Org.nr 975282163
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 21,7 23,7 22,6 24,2
Antall elever per årsverk til undervisning 18,1 17,8 16,3 17,5 16,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 7 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,0 60,5 50,9 56,4 61,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,3 26,5 29,9 28,8 24,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 17,7 16,5 17,7 16,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 22,2 18,1 18,9 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,3 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 879 14 458 16 329 15 560 16 422
Undervisningstimer totalt per elev 41 42 45 42 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no