Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nore Fusa skule
Holsundvegen 190
5642 HOLMEFJORD
Org.nr 975282007
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fusa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,4 5,5 5,5 5,1 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 12,8 12,5 12,0 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,7 76,1 105,2 53,8 90,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 16,0 10,5 20,9 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 12,9 12,4 12,1 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 13,1 12,4 12,1 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 819 3 876 3 620 3 525 3 525
Undervisningstimer totalt per elev 53 58 59 62 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no