Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordvoll skole
Dr. Dedichens Vei 18
0675 OSLO
Org.nr 974590816
Offentlig skole
Grunnskole
1.-13. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,7 19,2 21,0 15,0 15,5
Antall elever per årsverk til undervisning 2,2 2,4 2,2 2,2 2,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 21 23 23 21 21
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 99,6 120,0 109,9 136,8 132,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,4 2,6 2,4 2,3 2,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,8 2,9 2,7 2,8 2,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,9 74,5 67,1 61,3 73,2
Lærertimer som gis til undervisning 11 869 11 017 11 838 10 450 10 773
Undervisningstimer totalt per elev 321 298 329 327 326
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no