Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordvoll skole
Dr. Dedichens Vei 18
0675 OSLO
Org.nr 974590816
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-14. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 20,7 19,2 21,0 15,0
Antall elever per årsverk til undervisning 2,4 2,2 2,4 2,2 2,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 21 23 23 21
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 2,4 1,8 1,6 1,6 1,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 78,7 99,6 120,0 109,9 136,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,6 2,4 2,6 2,4 2,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,8 2,8 2,9 2,7 2,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 78,9 74,5 67,1 61,3
Lærertimer som gis til undervisning 9 610 11 869 11 017 11 838 10 450
Undervisningstimer totalt per elev 300 321 298 329 327
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no