Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordvik skole (UTGÅTT)
Fanafjellsvegen 400
5243 FANA
Org.nr 974738201
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 5,2 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 8,7 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,8 37,8 32,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,1 21,3 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 8,8 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 9,5 9,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,6 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 3 287 3 591 4 305
Undervisningstimer totalt per elev 68 86 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no