Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordvik skole (utgått)
Fanafjellsvegen 400
5243 FANA
Org.nr 974738201
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,8 32,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 9,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 3 591 4 305
Undervisningstimer totalt per elev 86 105
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no