Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordtvet skole
Kalbakkveien 9
0953 OSLO
Org.nr 974590077
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,9 35,5 36,8 36,2 41,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 14,1 12,5 12,5 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 13 12 13 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,5 34,3 33,6 32,0 29,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,4 35,8 33,9 35,2 33,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 13,7 12,1 13,2 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,2 23,3 17,1 20,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,4 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,5 22,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 64,0 72,8 68,7 86,6
Lærertimer som gis til undervisning 26 033 24 844 27 001 24 335 28 065
Undervisningstimer totalt per elev 62 57 64 59 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no