Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordtvet skole
Kalbakkveien 9
0953 OSLO
Org.nr 974590077
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,5 41,9 35,5 36,8 36,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 12,0 14,1 12,5 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 11 13 12 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,1 39,5 34,3 33,6 32,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,3 25,4 35,8 33,9 35,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 12,8 13,7 12,1 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,0 22,2 23,3 17,1 20,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,8 92,7 64,0 72,8 68,7
Lærertimer som gis til undervisning 26 621 26 033 24 844 27 001 24 335
Undervisningstimer totalt per elev 66 62 57 64 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no