Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordstranda skule
Austrheimsbakken 80
6823 SANDANE
Org.nr 994427741
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gloppen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 11,7 12,6 12,1 10,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,7 9,3 9,5 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 4 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,5 46,1 30,5 70,5 47,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9 21,7 28,1 12,4 21,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 10,9 9,6 9,8 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 16,0 12,2 12,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 669 8 096 8 635 8 151 6 870
Undervisningstimer totalt per elev 69 69 80 78 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no