Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordstrand skole
Nordstrandveien 27
1163 OSLO
Org.nr 974590069
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,5 33,2 31,0 29,7 23,4
Antall elever per årsverk til undervisning 18,5 17,7 18,3 17,3 20,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 9 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,6 61,6 57,4 53,2 49,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,2 25,4 28,2 29,5 38,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,3 18,6 19,4 17,6 21,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,1 23,0 23,9 20,6 24,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 24,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 96,2 100,0 98,3 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 21 318 21 736 20 284 19 880 15 708
Undervisningstimer totalt per elev 40 42 40 43 36
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no