Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordsmøla barneskole (utgått)
Sætran
6570 SMØLA
Org.nr 874581232
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Smøla kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 9,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,5 39,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 40,5 24,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 13,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,3 74,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 984 6 394
Undervisningstimer totalt per elev 72 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no