Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordskogen skole
Nordskogvegen 33
9990 BÅTSFJORD
Org.nr 975294684
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Båtsfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,5 12,1 10,2 10,3 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 8,0 9,6 8,5 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,6 94,3 33,8 27,8 26,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 7,2 23,5 26,3 27,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 7,8 9,6 8,2 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 9,2 14,3 11,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 91,0 85,4 85,6 83,8
Lærertimer som gis til undervisning 7 247 7 579 6 232 6 557 9 624
Undervisningstimer totalt per elev 78 92 77 87 93
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no