Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordskogen skole
Redaktør Thommessens Gate 8
3188 HORTEN
Org.nr 974605678
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,4 27,4 27,3 29,1 28,2
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,0 13,4 12,3 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,2 43,9 45,5 48,4 46,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,0 26,6 25,9 23,0 23,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,0 13,5 12,3 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 15,7 16,4 15,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,3 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 813 18 140 17 727 19 523 18 757
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 55 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no