Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Skoleveien 21
7266 KVERVA
Org.nr 975282309
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Frøya kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 750
Undervisningstimer totalt per elev 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no