Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Skoleveien 21
7266 KVERVA
Org.nr 975282309
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Frøya kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 4,7 5,5 5,5 5,7 5,5
Frøya kommune 55,1 55,4 56,5 53,3 64,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 4 990,8 5 006,2
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 8,6 6,9 7,9 8,2 6,9
Frøya kommune 9,8 9,8 10,0 10,7 9,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 11,7 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 0 1 1 1 1
Frøya kommune 7 8 10 7 11
Trøndelag - Trööndelage fylke 820 803
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 74,0 36,0 49,4 54,4 34,3
Frøya kommune 75,0 62,8 51,0 72,8 47,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 63,8 65,2
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 10,6 18,1 15,0 14,0 18,5
Frøya kommune 12,3 14,5 17,7 13,4 17,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,4 16,0
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 8,7 7,2 8,1 8,9 7,2
Frøya kommune 10,5 10,4 10,9 11,4 10,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 12,4 12,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Frøya kommune 12,7 12,7 11,5 13,1 10,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,3 14,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 8,9 7,6 8,3 9,2 7,5
Frøya kommune 13,8 13,4 12,9 13,9 11,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,1 15,9
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 10,3 8,6
Frøya kommune 13,4 11,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,3 13,9
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 8,2 6,5
Frøya kommune 13,3 12,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,7 16,7
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0
Frøya kommune 15,4 10,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,1 17,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 78,0 86,3 82,2 76,0 78,2
Frøya kommune 94,4 91,8 95,2 91,6 89,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 96,8 97,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 3 189 3 876 3 838 3 886 3 750
Frøya kommune 36 762 36 899 36 400 34 731 39 765
Trøndelag - Trööndelage fylke 3 190 079 3 192 890
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole 86 108 94 90 107
Frøya kommune 72 73 71 67 74
Trøndelag - Trööndelage fylke 61 61
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no