Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordskag oppvekstsenter - Avd skole
Skoleveien 21
7266 KVERVA
Org.nr 975282309
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Frøya kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,7 5,5 5,5 5,7 5,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 6,9 7,9 8,2 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,0 36,0 49,4 54,4 34,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 18,1 15,0 14,0 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 7,2 8,1 8,9 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 7,6 8,3 9,2 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,2 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,0 86,3 82,2 76,0 78,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 189 3 876 3 838 3 886 3 750
Undervisningstimer totalt per elev 86 108 94 90 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no