Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule
Tongavegen 20
5635 HATLESTRAND
Org.nr 975281620
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 10,2 11,9 10,0 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 10,5 8,8 9,8 7,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,6 69,3 85,8 96,7 81,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 13,8 9,5 9,0 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 9,9 10,8 8,7 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 15,1 10,3 16,7 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 15,4 12,7 14,9 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 78,2 87,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 001 6 453 7 609 6 290 7 392
Undervisningstimer totalt per elev 77 67 78 72 91
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no