Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordsido Oppvekstområde - Hatlestrand skule
Tongavegen 20
5635 HATLESTRAND
Org.nr 975281620
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 11,9 10,0 12,5 9,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 8,8 9,8 7,7 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,3 85,8 96,7 81,8 80,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 9,5 9,0 7,9 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,8 8,7 7,8 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 10,3 16,7 10,9 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 12,7 14,9 10,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,1 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,0 14,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,2 87,3 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 453 7 609 6 290 7 392 5 727
Undervisningstimer totalt per elev 67 78 72 91 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no