Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordsida skule
Blakset
6795 BLAKSÆTER
Org.nr 975277011
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 5,1 5,1 5,2 4,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 9,2 8,7 9,4 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,9 88,0 64,6 46,4 36,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 9,8 12,7 18,6 22,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 9,1 8,8 9,5 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 11,2 10,4 11,3 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 662 3 547 3 586 3 556 3 272
Undervisningstimer totalt per elev 89 81 85 79 82
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no