Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordseter skole
Ekebergveien 200
1162 OSLO
Org.nr 974590611
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,4 48,8 55,9 74,3 71,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 16,2 15,6 13,1 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 1 1 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 2 025,0 902,2 1 409,4 191,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,7 1,6 0,9 7,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 22,8 18,3 16,4 17,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,8 20,4 20,0 16,3 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,7 23,5 21,9 18,2 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,0 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,6 97,9 97,3 98,1 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 23 672 30 037 35 157 46 698 45 208
Undervisningstimer totalt per elev 42 41 43 52 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no