Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Nordre Strand skole
Fiskåvegen 987
4120 TAU
Org.nr 975275515
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Strand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 9,2 11,0 9,0 9,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 9,7 10,8 10,4 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,2 21,4 19,3 23,8 28,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,1 39,3 39,6 36,9 28,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 9,6 10,9 10,5 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 11,2 13,0 12,6 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,2 97,6 100,0 100,0 82,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 815 5 886 5 760 5 613 5 573
Undervisningstimer totalt per elev 65 76 69 71 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no